mandag 31. mai 2010

- Fare for liv og helse

Etter få dager med sykepleierstreik begynner lederne ved enkelte sykehus allerede å rope på tvungen lønnsnemnd ved at de peker på "fare for liv og helse". Dette bør helsebyråkratene umiddelbart slutte med.

Grunnen er ganske enkel: Den største faren for liv og helse her til lands er faktisk helsebyråkratene og -politikerne selv. For med sine stadige budsjettkutt og krav til helseforetakene om å gå i balanse setter de liv og helse på spill. Lenge før de beskylder de streikende sykepleierne for å gamble med folks liv og helse, bør de se på sin egen rolle. Da ville nok pipen få en ganske annen lyd!

Så hold fingrene unna sykepleierstreiken inntil dere byråkrater og helsepolitikere har feid for egen dør!

Det politisk ukorrekte bildet av Gaza

Media flommer over av bilder og reportasjer om konvoien med humanitær hjelp til de nødstedte i Gaza. Hvor korrekt er bildet som tegnes av situasjonen i Gaza?


Tidligere Midtøsten-korrespondent Tom Cross tegner i kanadiske National Post et ganske annet bilde enn det politisk korrekte som framkommer i mange europeiske og ikke minst norske media. Han bruker begrepet ”non-existent” om det mange vestlige media omtaler som en ”mass humanitarian catastrophe”. Og han begrunner sine påstander.


Han beskriver et samfunn hvor en vesentlig del av befolkningen fører en middelklassetilværelse, noen endog overklasse. Han forteller om Gazas nye OL-størrelse svømmearena, bygd i en tid med ”mangel på vann og bygningsmaterialer”. Han forteller om eksklusive restauranter som slett ikke mangler kunder, og velfylte butikker der endog suvenirer selges.


Han underslår selvsagt ikke at det også er fattigdom i Gaza, men, som han skriver, det er det jammen i Paris og Roma og New York og Los Angeles også. For ikke å snakke om i mange byer og landsbyer i Israel. Men disse sidene ved Vesten og Israel blir nær sagt aldri vist – kun glansbildene.


Videre kan jo hver enkelt gjøre seg opp en mening om begrepet ”blokade” er riktig. Statistikken viser at mellom 25.01.09 og 22.05.10 kom det inn totalt 935.000 tonn hjelpesendinger, herunder også høyteknologisk medisinsk utstyr, fordelt på nær 39.000 lastebiler. Videre kom det inn over 125 millioner liter drivstoff til Gaza kraftstasjon, nær 4,25 millioner liter drivstoff for transport og over 48.000 tonn gass til matlaging. Over 20.000 palestina-arabere krysset grensen til Israel, de fleste for medisinsk behandling. Og mange hundre tusen blomster ble eksportert fra Gaza.


Men mye av dette kom aldri fram til dem som trengte det, for Hamas beslagla store deler av hjelpesendingene. Det er således ikke den israelske ”blokaden” som er det egentlige problemet, men det faktum at varene havner i feil hender.


Kanskje norske og internasjonale ”fredsaktivister” burde rette skytset sitt - og støtten sin - i en annen retning.
Tom Cross' artikkel kan leses her: http://fullcomment.nationalpost.com/2010/05/25/fancy-restaurants-and-olympic-size-pools-what-the-media-won%E2%80%99t-report-about-gaza/#ixzz0pMJhwsMt