tirsdag 9. juni 2009

Feig, eller politisk korrekt?

Etter at Irans president Ahmadinejad hadde holdt sitt hatefulle innlegg, krydret med usannheter, under FNs rasismekonferanse, hadde de fleste vestlige land – som ikke allerede i forkant hadde boikottet konferansen – forlatt salen. Unntaket var Norge. Utenriksminister Gahr Støre kritiserte Ahmadinejads innlegg, sant nok, men Irans president fikk jammen også kritikk på hjemmebane. Således var det lite enestående i det Gahr Støre sa. Det hadde vært et langt klarere signal om Gahr Støre hadde holdt seg borte, i likhet med stort sett alle sine kolleger.

Gjennom sin agitasjon mot Israel, der han krever Israel slettet fra jordens overflate, har Irans president brutt sine klare forpliktelser i forhold til FN-pakten. Men hvor er Norges krav om at Iran skal kastes ut av FN? Det har ikke vært tema.

Slike uttalelser er også straffbare i henhold til norsk lov, fordi de er oppfordringer til straffbare handlinger. Men det offisielle Norge er tilbakeholdende med reaksjoner. Og for ordens skyld: Ord har aldri rammet verken Ahmadinejad eller hans likesinnede.

Iran forsyner både Hizb’allah og Hamas med våpen. Hvor er Norges fordømmelse av og tiltak mot dette? Fraværende.

Mens Norge og resten av FN sover, haster Iran mot kjernevåpen. Kanskje det allerede er for sent å hindre dette.

Men det offisielle Norge er raske med å fordømme Israel når landet forsvarer seg mot de angrep en tilnærmet samlet araberverden, via Hamas og Hisb’allah, retter mot Israel.

For dette er politisk korrekt. Det er naivt og feigt, det er urettferdig, men det er politisk korrekt i dagens Norge.

Det vi risikerer, er at når Iran og andre radikale stater har gjort seg ”ferdige med” Israel – ved at de innser at de ikke klarer å knekke denne mini-staten – vil de for alvor rette sin oppmerksomhet mot Vesten, Norge inkludert. Da vil naive norske politikere få erfare at den dialogen man har forsøkt å få til, kun har ført til latter hos Iran og deres venner, mens disse har kjøpt seg tid og forberedt seg på avgjørende konfrontasjon.

Legg dumskapen til side, dropp alle politisk korrekte fraser, og våkn opp!

(Artikkelen ble publisert som leserbrev i april.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar