tirsdag 9. juni 2009

Ja til aktiv livshjelp!

Til manges overraskelse og forferdelse vedtok FrPs landsmøte å gå inn for aktiv dødshjelp under visse omstendigheter. Jeg har ikke sett noen utfyllende redegjørelse for hva slags omstendigheter dette dreier seg om, men det spiller for så vidt ingen rolle.

For Kristent Samlingsparti (KSP) går imot enhver form for aktiv dødshjelp. Dette kan vi trygt gjøre, selv om vi, som FrP vil kjempe hardt for individets rettigheter til å bestemme over eget liv.

Det er mange i Norge i dag som sliter - fysisk og psykisk, emosjonelt, sosialt og økonomisk. Mange er plaget med store smerter. Selv har jeg vært forskånet for dette, men det er mange beretninger, både fra mennesker som har levd gjennom et ”smerte-helvete”, og fra mennesker som lever i et, om at de likevel priser livet. Dette kan de gjøre fordi de får hjelp til å leve med sine smerter.

Det er ingen lov som hindrer noen i å avslutte sitt eget liv. KSP tror heller ikke på noen slik lov, for hvordan skal man kunne håndheve den – kan man straffe noen som allerede er død? (At det vil kunne ha konsekvenser for forsikrings­utbetaling, er en annen sak.) Derimot er det lovbestemmelser som forbyr å assistere til selvmord, og disse ønsker KSP å beholde disse. KSP vil isteden kjempe for aktiv LIVSHJELP, for å gi mennesker så gode liv som mulig på tross av smerter eller følelsen av håpløshet.

Hvordan skal man kunne sette grenser for aktiv dødshjelp? Det går ikke, for verken smerte eller håpløshet lar seg kategorisere. Og hvordan skal man kunne pålegge en lege å assistere til selvmord? Dette vil være en umulig situasjon.

Og ikke minst: For den som er alvorlig syk og i behov av intensiv pleie, kan det føles som et samvittighetspress å skåne både pårørende og hjelpeapparatet for belastningene - ved at man isteden velger å forlate denne verden. På denne måten å kjenne seg uønsket (reelt eller ikke) er en byrde vi ikke kan åpne for å legge på noen.

Likevel blir det litt hyklerisk når enkelte sier at ”legens oppgave er å bevare liv,” samtidig som man ikke løfter en finger for å forhindre de om lag 50 drap som skjer ved legenes hånd hver eneste dag. For abort er prinsipielt ikke forskjellig fra aktiv dødshjelp.

KSP vil kjempe FOR LIVET, og FOR HJELP TIL Å LEVE DET dersom slik hjelp skulle være nødvendig. Det gjelder overfor den som er i en terminalfase, for den som ennå ikke har påbegynt det selvstendige livet, og for den som går med tanker om abort. KSP kjemper for individets frihet og rett – TIL Å LEVE, fra unnfangelse til naturlig død.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar