mandag 3. august 2009

Fatah: "Ingen anerkjennelse av Israel"

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=556185
http://www.dagbladet.no/2009/08/04/nyheter/fatah/utenriks/hamas/vestbredden/7500778/

Så fikk vi altså offisielt bekreftelsen på det mange av oss har visst lenge, nemlig at Fatah aldri har anerkjent Israel som noen jødisk stat, men hele tiden har arbeidet for statens utslettelse. Kåre Willoch og mange israelsfiender med ham har hardnakket hevdet at PLO-kongressen 1996 endret PLOs charter slik at alle artiklene som krevde Israels utslettelse, ble strøket.

Kongressen var en PLO-kongress og således ingen FATAH-kongress, men Fatah har hele tiden vært den klart største grupperingen i PLO, og således er det de som avgjør PLOs holdning til Israel.

Det jeg, og mange med meg har sagt, er at charteret aldri ble endret, at det faktisk ikke kunne bli endret som følge av denne kongressen. For kongressen var ikke sammenkalt med dette som formål, noe som kreves i charterets artikkel 33. Det var heller ikke noe to tredels flertall under avstemningen - artikkel 33 krever to tredels flertall av "samtlige medlemmer av Nasjonalkongressen", ikke av de frammøtte (ingen har kunnet dokumentere noe antall i det hele tatt, for det ble kun foretatt en løs opptelling av opprakte hender, noe som i seg selv er ganske utrolig i en sak som har jordskjelvdimensjoner for hele PLO!).

Det kongressen i 1996 gjorde, var å gi klarsignal til at en redaksjonskomité skulle se på innholdet i (enkelte av) de artiklene som krevde Israels utslettelse. Men som kjent betyr nedsettelse av en komité ikke nødvendigvis at noe skjer, snarere tvert imot ("Da fanden ville at intet skulle skje, nedsatte han den første komité..."). Likevel kjøpte man seg tid ved å gi inntrykk av kompromissvilje. Og PLO har hele tiden sagt at de er forpliktet på fredsprosessen. PROSESSEN, ja, men ikke på fred. For det kan de på islamsk grunnlag aldri inngå med vantro.

Den anerkjennelsen som tidligere har blitt målbåret, har vært av Israel som sådan, men aldri av Israel som en jødisk stat. Derfor har "flyktningenes rett til tilbakevendelse" vært et av palestinaarabernes ufravikelige krav. På denne måten har hensikten vært å gjøre Israel til en araberstat der jødene på nytt ville bli dhimmi. Å anerkjenne Israel som jødisk stat på linje med andre selvstendige stater strider mot muslimsk tradisjon og religion. For jødene er undermennesker i forhold til muslimene, "barn av aper og griser". Aldri har det vært noen reell likhet mellom muslimer og jøder i et muslimsk land, verken i rettsvesenet eller i samfunnet for øvrig. Og det er dette systemet som også søkes etablert for Israel.

Kanskje er noen overrasket over det som nå er kommet fram. Kanskje gremmer Kåre Willoch seg over at de usannhetene han tidligere har kommet med, nå er avslørt (tvilsomt, for som gammel politiker har han en egen evne til å feie slike ubehageligheter under teppet). Men for oss som har forsvart og forsvarer Israel under deres kamp, kom ikke uttalelsene om PLOs / Fatahs holdning som noen overraskelse. Det bare bekrefter det vi hele tiden har visst og framholdt.

2 kommentarer:

 1. Bra at noen reagerer og minner Norge på hvor naive vi var, da vi tok endringen av charteret i 1996 for god fisk. Jeg husker at Israels statsminister ringte PLO-kongressen bare noen minutter etter håndsopprekningen og sa at Israel godtok denne avstemningen. Dette gikk som rulletekst over skjermen, under den direkte sendte TV-overføringen til en hel verden. Nå var PLO/Fatahs krav om utslettelse av Israel endelig frafalt. Skulle være artig å høre Willoch og andre Palestina-naivisters reaksjon nå. De vil vel kanskje påstå at det er Israel, ved sin krigføring i Gaza etc., som har tvunget Fatha tilbake til det opprinnelige charteret. Men, nå kom altså sannheten endelig frem. Charteret har aldri blitt forandret! For som fremstående medlemmer av Fatah nå sier: Punktet der det blir tatt til orde for "væpnet kamp inntil den sionistiske enheten er fjernet og Palestina frigjort" vil ikke engang bli diskutert, "DET VIL FORBLI SOM DET ER".
  Desverre tror jeg ikke denne avsløringen vil gjøre nevneverdig inntrykk på de norske PLO-fanatikerne.

  SvarSlett
 2. da vvet vi at de fortsatt kjemper for den staten de alltid takker nei til.

  Det er ikke snakk om en tostatsløsning, men om en firestatsløsning.
  De to første statene kom da Jordan ble skilt ut av Palestinamandatet.
  De trdje kom da Israel trakk seg ut av Gaza og Gaza ble De facto selvstendig.
  Vestbredden vil bli den fjerde staten.
  Plukke Israel bit for bit.

  Hele palestina mandatet var tiltenkt israel.

  SvarSlett