mandag 3. august 2009

Et utslag av politisk arroganse?

KrFs leder, Dagfinn Høybråten, uttaler i intervju med DagenMagazinet 28.7 at KrF er ”det eneste virkelige verdipartiet for kristne velgere”. I beste fall taler han da av uvitenhet. Men trolig taler han her mot bedre vitende, og det er mer alvorlig.

For det eneste partiet som har vært helt klare i Israel-spørsmålet, om abort, friskoler, kristendomsfag, ekteskapslov og andre sentrale spørsmål for kristne, er Kristent Samlingsparti. KrF har i beste fall vært uklare eller vinglete i flere av disse sakene.

Derfor er det mange kristne velgere som ikke ville hatt noe parti å stemme på, om ikke Kristent Samlingsparti hadde vært der for å ivareta nettopp disse sakene. Særlig vet vi at kristenfolket er opptatt av Israel. Og her har KrF sviktet sine tidligere kjernevelgere. Én ting er om man ikke får gjennomslag for alle sine saker, noe ganske annet er å bli så pragmatiske at man i praksis gir opp kampen. Og det er dét KrF har gjort her (hvis de da ikke har gått bort fra et bibelsk syn på Israel).

I regjering gjorde KrF lite eller intet for å endre abortloven. Man får ikke gjennomslag for noe med mindre man fremmer sakene. Også her har KrF sviktet, eller i alle fall skuffet, partiets tidligere grunnfjell.

Men Kristent Samlingsparti er ikke primært ute etter å ta velgere fra KrF. Vårt primære mål er å snu den avkristningsprosessen som har pågått under hele den siste stortingsperioden, men som på mange områder begynte langt tidligere. Således er det de rødgrønne som er våre hovedmotstandere. Men om vi i denne prosessen også tar velgere fra KrF, er det fordi disse ikke lenger er trygge på at KrF taler deres sak.

Politisk arroganse er noe vi først og fremst forbinder med de store partiene. Men KrF er slett ikke så store at de har noen grunn til arroganse. Høybråten burde derfor beklage sine uttalelser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar