tirsdag 28. juli 2009

SV bryter menneskerettene.

I DagenMagazinet 24.07 rapporteres det om en dom i menneskerettsdomstolen i Strasbourg. I dommen slås det fast at det er diskriminerende praksis og brudd på menneskerettighetene å oppfordre til boikott av israelske varer, uansett hva man måtte mene om israelsk politikk.

SV har ved flere anledninger, både på fylkesnivå og fra partiledelsens side, oppfordret til slik boikott. Med denne dommen fra Strasbourg er også SVs handlinger dømt menneskerettsstridige.

Men dette er ikke det eneste feltet der SV bryter menneskerettene. For SV søker å begrense den frihet et trossamfunn har til å følge sitt læregrunnlag. Dette gjør de gjennom å ville tvinge trossamfunn til å ansette praktiserende homofile og å vie homofile par.

Likevel stopper det ikke her. For SV ønsker også å fjerne alle kristne friskoler og private, herunder kristne, barnehager, ganske enkelt fordi disse ønsker å formidle Bibelens budskap og overholde bibelske etiske normer. En slik praksis setter foreldreretten til side.

Kristent Samlingsparti (KSP) står på bibelsk grunn i spørsmålet om Israel, om homofil praksis, om menneskeverd – vedrørende bl.a. abort, eutanasi og forskningsetikk – og på andre felter der Bibelen gir retningslinjer for politiske valg.

Når det gjelder Israel, forsvarer KSP derfor fullt ut landets rett til selvforsvar mot fiendtlig aggresjon. KSP vil kjempe for å oppheve loven som skaper farløse barn og likestiller naturlige og naturstridige forbindelser ved å kalle begge ekteskap. KSP vil kjempe for å beskytte det ufødte liv og mot et sorteringssamfunn ved å endre dagens abortlov. KSP vil kjempe for å gjenopprette den bibelske kristendommens stilling i samfunn og kirke, bl.a. ved å gi økt indre selvstyre i statskirken. KSP vil gjeninnføre kristendomsfaget i skolen, med full fritaksrett for dem som ønsker dette, og det er en selvfølge at de som skal undervise i kristendom, selv er bekjennende kristne. Og KSP vil opprettholde mangfoldet av friskoler, slik at foreldres rett til å velge oppseding for sine barn ikke reduseres.

SV ønsker et samfunn der meninger er sentralstyrt, men der grunnlaget i høy grad er flytende. KSP ønsker et samfunn på bibelsk grunn – det har gjennom århundrer vist seg å være et godt fundament – der den personlige friheten gis vide rammer. At SVs bastion på sandgrunn, eller koloss på leirføtter, fører galt av sted, behøver vi bare lese dagsavisene for å få bekreftet. For ikke engang et mediakorps bestående av 80-90% fra venstresiden kan skjule at vårt samfunn er i oppløsning – med akselererende vold, hærverk, vinningskriminalitet, rusmisbruk, skilsmisser, selvmord, psykiske lidelser osv. (og flere av disse henger naturlig nok sammen).

Ensretting av samfunnet slik SV ønsker, er et klart brudd på flere sentrale menneskelige rettigheter. KSP ønsker et samfunn med stor personlig frihet basert på et bibelsk fundament. I vårt samfunn vil alle kunne nyte denne friheten, mens SVs ”frihet” kun er for deres meningsfeller.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar