tirsdag 28. juli 2009

Kristent Samlingspartis program - PARTIETS FUNDAMENT

  • Kristent Samlingsparti vil bidra til å styrke kristen tro og kultur i vårt folk. Kun Guds velsignelse kan gi Norge en positiv fremtid.
  • Kristent Samlingsparti vil offentlig uttrykke seg klart og tydelig om det som står klart i Guds ord, i alle sammenhenger.
  • Gud har gitt menneskene et spesielt ansvar for familien. Kristent Samlingsparti vil arbeide for tiltak som kan beskytte kjernefamiliene.
  • Kristen nestekjærlighet er å ta vare på de svake i samfunnet, det være seg både eldre og syke, fattige og andre som har behov for var omsorg.
  • Gud har gitt menneskene sitt skaperverk for at vi skal forvalte det på best mulig måte.
  • Naturen skal brukes til gagn for menneskene, både for den nåværende generasjon og for de kommende generasjoner.
  • Kristent Samlingsparti er et ikke-sosialistisk parti, som vil arbeide for å styrke respekten for det enkelte menneskes egenart.
  • Kristent Samlingsparti vil verne om de rettigheter Grunnloven gir oss, blant disse eiendomsretten, næringsfriheten, ytringsfriheten og den personlige frihet.
  • Kristent Samlingsparti mener at det private initiativ er en rett som Gud har gitt oss, og som gir mennesket både økt livslyst og motivasjon. Dette gir også høyere produktivitet.
  • Kristent Samlingsparti er imot diskriminerende behandling på grunn av rase, religion, etnisk opphav eller kjønn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar