tirsdag 28. juli 2009

Kristent Samlingspartis program - EU

  1. EU har i det vesentlige et sosialistisk og byråkratisk styresett, og vil tilby langt færre økonomiske fordeler og markedsmuligheter enn det tilhengerne til EU har hevdet.
  2. Antisemittismen (jødehatet) er faktisk enda sterkere i EU enn i Norge.
  3. Dersom Norge skal tilnærme seg en blokk, så ligger USA naturlig nærmere både kulturelt, kristent og økonomisk.

Kristent Samlingsparti vil derfor si nei til EU-medlemskap og heller vurdere et nærmere samarbeid med USA.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar