tirsdag 28. juli 2009

Kristent Samlingspartis program - ISRAEL

Situasjonen i Midtøsten, og særlig i Israel, har utviklet seg til det verre, og faktisk fått globale ringvirkninger. Forholdet Israel må derfor vurderes både ut fra Bibelens syn og profetiene, samt ut fra områdets og situasjonens vidtgående politiske betydning.

Vi innser at det jødiske folk har en klar rett til Det Hellige Land. Denne rett har tre fundamenter.
  1. Det første er en erkjennelse av at Bibelens landløfte fortsatt gjelder.
  2. Det annet er urbefolkningsretten.
  3. Det tredje er det folkerettslige grunnlag som er skapt gjennom Balfour-erklæringen *) fra Nasjonenes Forbund i 1922 og FN-vedtaket fra 1947 vedrørende deling av det såkalte "palestinske" område.


Kristent Samlingsparti mener at vårt land må respektere disse rettigheter - og at vi derfor må støtte staten Israel i dens kamp for å overleve.

Det er særlig viktig at Norge gjennom sin utenrikspolitikk, særlig overfor FN, bidrar til å få slutt på den uhyggelige terror Israel er utsatt for. Vi går inn for at Norge slutter seg til de krefter som setter som ufravikelig vilkår for nye fredsforhandlinger at de palestinske myndigheter foretar en fullstendig avvikling av sin terrorvirksomhet.

*) Kjerneinnholdet i Balfour-erklæringen fra 2. november 1917 Den britiske utenriksministeren erklærer at Storbritannias regjering støtter etableringen av et nasjonalhjem for jøder i Palestina. Storbritannia lover å gjøre sine "beste bestrebelser" i å realisere dette.

Bakgrunn:

Balfour-erklæringen fra 1917 ble bekreftet av de allierte og godtatt av Tyrkia. Den gav ingen politiske rettigheter til araberne i Palestina. Den erklærte bare at "ingenting skal bli gjort som kan skade de sivile og religiøse rettighetene til de eksisterende, ikke-jødiske samfunnene i Palestina." Dette ble bekreftet av Folkeforbundets Palestina-mandat som ble tildelt Storbritannia på San, Remo-konferansen i 1920. Der ble det jødiske nasjonalhjemmet definert som Palestina.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar