tirsdag 28. juli 2009

Kristent Samlingspartis program - ET TRYGT SAMFUNN

Kristent Samlingsparti ønsker et samfunn som kan være trygt for innbyggerne å bevege seg fritt i. Derfor mener vi at rettsystemet må sees nærmere på.

Kristent Samlingsparti ser det som et formål at enhver idømmelse av fengselsstraff må ha som mål at den skal virke preventiv, og være avskrekkende for å motvirke videre kriminelle handlinger for lovbryteren. Det vil si at den også må være allmennpreventiv, slik at lovbryterens straff får konsekvenser for allmennhetens syn på lovbrudd. Kristent Samlingsparti vil at forbrytere som begår grov vold og seksuell utnyttelse av barn, skal ha strengere straffeutmåling enn i dag.

Undersøkelser viser at seksuelt utnyttede barn har store vanskeligheter med sosial tilpasning, selvrespekt og tilpasning til arbeidslivets utfordringer og at seksuelt utnyttelse av barn frarøve barnet hele dets trygghet og håp for fremtiden. Kristent Samlingsparti vil derfor spesielt når det gjelder disse barna, ha fokus på strengere straffer for overgriperen.

Kristent Samlingsparti ønsker en gjennomgang av rettssystemet som i dag fungerer slik at mange voldtektsmenn går fri fra straff slik at kvinner beskyttes mot voldtekter.

Kristent Samlingsparti vil arbeide for at det ikke skal være kvantumsrabatt på tyveri, slik at gjentagende tyverier eller lovbrudd skal ha samme straffeutmåling som første eller andre lovbrudd.

Førstegangslovbrudd må ha et rimelig forhold av straff, gjentatte lovbrudd strengere straff. Situasjonen i dag er at personen som er grepet i første eller annen gangs tyveri/forbrytelse av mildere karakter, uten frykt for flere pågripelser, kan fortsette uten at det får konsekvenser for straffeutmålingen. Førstegangsforbrytere må få størst mulig sjanse til rehabilitering. Målet må være å unngå gjentatte kriminelle handlinger.

Ny teknologi kan bli et hjelpemiddel for politiet ved at innsatte som er på perm, blir utstyrte med en EL-brikke for identifikasjon av et navigasjonssystem. Dette bør gjelde pedofile og andre grupper som er en fare for samfunnet.

Kristent Samlingsparti vil:
  • Gi politiet og domstolene økte ressurser til opprustning og effektivisering slik at forbrytelser forebygges, oppklares og pådømmes, og forbrytere rehabiliteres til samfunnsnyttige borgere.
  • Ha strengere straff for grov vold, voldtekter og seksuell utnyttelse av barn.
  • Gå inn for høyere oppklaringsprosent og strengere straff for tyveri, og slik styrke respekten for privat eiendom.
  • Beskyttelse av ofrene for kriminalitet må økes gjennom utvidet bistand og erstatning av skadeverk.
  • Ombud mot kriminalitet må opprettes for å ivareta hensyn til ofrene.
  • Terrorister og krigsforbrytere skal ikke ha adgang til innreise/oppholdstillatelse i Norge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar