tirsdag 28. juli 2009

Kristent Samlingspartis program - FORSVARET

Det er sagt at et land som ikke tar kostnadene og belastningen med å bygge opp et eget sterkt forsvar, ikke kan regne med å beholde sin selvstendighet over tid. I de perioder hvor Norge har satset på nøytralitet og alliansefrihet, er vi blitt hærtatt. Kristent Samlingsparti går derfor inn for å bygge opp et sterkt og moderne forsvar, med en solid tilknytning til NATO.

Verden er blitt en arneplass for terrorister, med basis i ulike ekstremistiske ideologier og religioner. Norge, med sine oljeplattformer og omstridte havområder, vil her være meget sårbar. Kristent Samlingsparti mener det er viktig å tilrettelegge og dyktiggjøre vårt forsvar til å møte slik terrorisme. Vi mener at vi her må knytte oss opp mot sterke land, som har de samme samfunnsordninger og styresett som vårt eget, spesielt Storbritannia og USA. Dette betyr at vi må være åpne for å la vårt militære personell delta i både militære og fredsbevarende operasjoner, som for eksempel Afghanistan og Irak.

Det er kommet kritikk fra offiserer i farlig krigstjeneste i utlandet om at de ikke får den nødvendige støtte fra vår Rødgrønne regjering. Kristent Samlingsparti vil på det sterkeste gi disse offiserer sin støtte. Venstresidens manglende forståelse for et sterkt forsvar må ikke gi som konsekvens at våre utsendte militære styrker i farlig krigstjeneste ikke får den sikkerhet de trenger på grunn av manglende økonomiske bevilgninger.

I og med vår store satsing på olje i våre nære havområder gar Kristent Samlingsparti inn for en sterk kystvakt.

Verneplikten må effektiviseres og gjøres mer realistisk. Det må utdannes et sterkt reservekorps som kan kalles inn når dette kreves. Reservekorpset må, på samme måte som yrkesbefal og yrkessoldater, få en fullgod utdannelse og trening. Treningen må skje gjennom så realistiske øvelser som mulig, samt ved å delta i militære og fredsbevarende operasjoner i andre land.

Forsvaret er i de senere år blitt systematisk nedbygget. Kristent Samlingsparti går inn for en kraftig opprustning av vårt forsvar, slik at vi blir i stand til å forsvare vårt land.

Militærbudsjettet må økes for å tilfredsstille ovennevnte punkter og målsetninger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar